Opening 's tijden.Ma - Zo 24/7 Geopend. Bel ons: (+31) 85 130 2958

Privecy-policy

Centrium Group is blij dat u geïnteresseerd bent in onze organisatie. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens en informatie serieus en willen dat u zich veilig voelt tijdens uw bezoek aan onze website en het delen van uw gegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij de persoonlijke gegevens en andere informatie die wij met u delen en/of verzamelen, gebruiken.

Alle persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, worden behandeld in strikte overeenstemming met de Europese algemene verordening gegevensbescherming ((EU) 2016/679) (‘Avg’).

1. VerwerkingsverantwoordelijkeVerwerkingsverantwoordelijke is: Centrium Group Nederland

2. Wat voor soort gegevens verzamelen we in deze campagne, voor welke doeleinden, op welke rechtsgrondslag en voor hoe lang?
Verzoek om informatie of adviesWanneer u informatie of advies van ons wenst te ontvangen, kunt u een formulier op onze website invullen met uw verzoek om informatie.

In het formulier vragen wij u om de volgende gegevens te verstrekken: naam, emailadres, telefoonnummer en postcode.

Wij gebruiken deze gegevens en informatie alleen om contact met u op te nemen en u de gevraagde informatie of het gevraagde advies te verstrekken. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is Art. 6 (1)(a) Avg.

Wij zullen de gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden die zijn beschreven of vereist volgens de toepasselijke wetgeving.

3. Met wie delen we de gegevens?Wij geven geen gegevens door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van de toepasselijke wetgeving of in opdracht van de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Daarnaast kunnen we andere bedrijven inschakelen die uitsluitend voor ons gegevens verwerken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden. Een dergelijke verwerker heeft alleen het recht om de gegevens te verwerken die nodig zijn om zijn diensten en activiteiten uit te voeren en in overeenstemming met onze schriftelijke instructies. De verwerker garandeert dat hij passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen op een zodanige wijze dat de verwerking ervan voldoet aan de eisen van dit privacybeleid en de GDPR en de bescherming van de rechten van alle betrokkenen waarborgt. De verwerking van gegevens door een verwerker wordt altijd beheerst door een schriftelijke overeenkomst tussen ons en de verwerker.

4. Waar worden mijn gegevens verwerkt?Uw gegevens worden verwerkt in de EU (Nederland).

5. Uw rechten met betrekking tot uw gegevensU heeft het recht om op verzoek van ons bevestiging te krijgen of wij uw gegevens al dan niet verwerken. U hebt het recht om onze klantendienst (info@centriumgroup.nl) een verzoek om dergelijke informatie te ontvangen (recht van toegang) te sturen. U hebt ook het recht om onze klantendienst (info@centriumgroup.nl) een verzoek te sturen om uw gegevens te corrigeren, te wissen of te beperken en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Wij zullen uw verzoek onmiddellijk en in overeenstemming met het GDPR verwerken en zullen u zonder onnodige vertraging, ten minste binnen een maand na ontvangst van uw schriftelijke verzoek, een antwoord sturen.

U kunt uw toestemming voor de campagne te allen tijde intrekken door ons een e-mail te sturen.

Als u klachten heeft over onze verwerking van uw gegevens of een verzoek met betrekking tot uw rechten, kunt u contact opnemen met onze medewerker voor gegevensbescherming (info@centriumgroup.nl). Als wij uw klachten niet kunnen oplossen, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en)of de rechtbanken in Nederland.

6. ContactAls u vragen of opmerkingen heeft over gegevensbescherming, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via info@centriumgroup.nl

Dit beleid is in mei 2022 opgesteld.