Opening 's tijden.Ma - Zo 24/7 Geopend. Bel ons: (+31) 85 130 2958

Cookie Policy

About this cookie policy

This Cookie Policy explains what cookies are and how we use them, the types of cookies we use i.e, the information we collect using cookies and how that information is used, and how to control the cookie preferences. For further information on how we use, store, and keep your personal data secure, see our Privacy Policy.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website
Learn more about who we are, how you can contact us, and how we process personal data in our Privacy Policy.
Your consent applies to the following domains: centriumgroup.nl

What are cookies ?

Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. They are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make it more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

How do we use cookies ?

As most of the online services, our website uses first-party and third-party cookies for several purposes. First-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.

The third-party cookies used on our website are mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.

What types of cookies do we use ?

Essential: Some cookies are essential for you to be able to experience the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any security threats. They do not collect or store any personal information. For example, these cookies allow you to log-in to your account and add products to your basket, and checkout securely.

Statistics: These cookies store information like the number of visitors to the website, the number of unique visitors, which pages of the website have been visited, the source of the visit, etc. These data help us understand and analyze how well the website performs and where it needs improvement.

Marketing: Our website displays advertisements. These cookies are used to personalize the advertisements that we show to you so that they are meaningful to you. These cookies also help us keep track of the efficiency of these ad campaigns.
The information stored in these cookies may also be used by the third-party ad providers to show you ads on other websites on the browser as well.

Functional: TThese are the cookies that help certain non-essential functionalities on our website. These functionalities include embedding content like videos or sharing content of the website on social media platforms.

Preferences: These cookies help us store your settings and browsing preferences like language preferences so that you have a better and efficient experience on future visits to the website.

The below list details the cookies used in our website.

CookieOmschrijving
cookielawinfo-checbox-analyticsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checbox-functionalThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checbox-othersThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-performanceThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

How can I control the cookie preferences ?

Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the “Privacy & Cookie Policy” tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. To find out more about how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

Privacy statement

Privacy statementCentrium Group is blij dat u geïnteresseerd bent in onze organisatie. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens en informatie serieus en willen dat u zich veilig voelt tijdens uw bezoek aan onze website en het delen van uw gegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij de persoonlijke gegevens en andere informatie die wij met u delen en/of verzamelen, gebruiken.Alle persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, worden behandeld in strikte overeenstemming met de Europese algemene verordening gegevensbescherming ((EU) 2016/679) (‘Avg’).1. VerwerkingsverantwoordelijkeVerwerkingsverantwoordelijke is: Centrium Group Nederland2. Wat voor soort gegevens verzamelen we in deze campagne, voor welke doeleinden, op welke rechtsgrondslag en voor hoe lang?Verzoek om informatie of adviesWanneer u informatie of advies van ons wenst te ontvangen, kunt u een formulier op onze website invullen met uw verzoek om informatie.In het formulier vragen wij u om de volgende gegevens te verstrekken: naam, emailadres, telefoonnummer en postcode.Wij gebruiken deze gegevens en informatie alleen om contact met u op te nemen en u de gevraagde informatie of het gevraagde advies te verstrekken. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is Art. 6 (1)(a) Avg.Wij zullen de gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden die zijn beschreven of vereist volgens de toepasselijke wetgeving.3. Met wie delen we de gegevens?Wij geven geen gegevens door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van de toepasselijke wetgeving of in opdracht van de bevoegde toezichthoudende autoriteit.Daarnaast kunnen we andere bedrijven inschakelen die uitsluitend voor ons gegevens verwerken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden. Een dergelijke verwerker heeft alleen het recht om de gegevens te verwerken die nodig zijn om zijn diensten en activiteiten uit te voeren en in overeenstemming met onze schriftelijke instructies. De verwerker garandeert dat hij passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen op een zodanige wijze dat de verwerking ervan voldoet aan de eisen van dit privacybeleid en de GDPR en de bescherming van de rechten van alle betrokkenen waarborgt. De verwerking van gegevens door een verwerker wordt altijd beheerst door een schriftelijke overeenkomst tussen ons en de verwerker.4. Waar worden mijn gegevens verwerkt?Uw gegevens worden verwerkt in de EU (Nederland).5. Uw rechten met betrekking tot uw gegevensU heeft het recht om op verzoek van ons bevestiging te krijgen of wij uw gegevens al dan niet verwerken. U hebt het recht om onze klantendienst (info@centriumgroup.nl) een verzoek om dergelijke informatie te ontvangen (recht van toegang) te sturen. U hebt ook het recht om onze klantendienst (info@centriumgroup.nl) een verzoek te sturen om uw gegevens te corrigeren, te wissen of te beperken en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Wij zullen uw verzoek onmiddellijk en in overeenstemming met het GDPR verwerken en zullen u zonder onnodige vertraging, ten minste binnen een maand na ontvangst van uw schriftelijke verzoek, een antwoord sturen.U kunt uw toestemming voor de campagne te allen tijde intrekken door ons een e-mail te sturen.Als u klachten heeft over onze verwerking van uw gegevens of een verzoek met betrekking tot uw rechten, kunt u contact opnemen met onze medewerker voor gegevensbescherming (info@centriumgroup.nl). Als wij uw klachten niet kunnen oplossen, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en)of de rechtbanken in Nederland.6. ContactAls u vragen of opmerkingen heeft over gegevensbescherming, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via info@centriumgroup.nlDit beleid is in mei 2019 opgesteld.